Press Release: ICF Coach Training Program in HCMC, Vietnam

Press Release: ICF Coach Training Program in HCMC, Vietnam

unnamed (1)

Local startup Life Coaching Vietnam partnered with original coach training organization, The MMS Worldwide Institute. The MMSWI has a 40+ year history of training professionals. Together they hosted an International Coach Federation (ICF) approved coach specific training hours (ACSTH) program in HCMC for 16 working professionals, July 2 – August 30, 2015.

The 16 Vietnamese graduates are leaders and specialists from different companies and backgrounds – HR, Education, Sales and Marketing, Finance, Customer Services, Training & Development, IT. The program equipped them with coaching skills to help people to strive for excellence in their individual professions.

Executive and Life Coaching is a profession where the coach partners with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and professional potential, focusing on the present and the future. The job is about listening to clients and asking powerful questions. This is relatively new, since people are more familiar with consultants from different fields (giving advice) or psychotherapists (focusing on the past). Coaching helps clients find their own answers by asking questions, not giving answers.

International Coach Federation (ICF) approves coaches with the proper training and practice. The credentials range from Associate Certified Coach (ACC), Professional Certified Coach (PCC) and ultimately, Master Certified Coach (MCC). Life Coaching Vietnam is led by the first PCC in Vietnam, Coach Doan Huynh Van Anh, Partnered with MCC, Dr. Chérie Carter-Scott and PCC, Coach Michael Pomije from The MMS Worldwide Institute accredited by ICF to train coaches in Vietnam. After the training, these 16 participants are expected to pursue their ACCs after sufficient coaching practice (100 hours). Their common ground is the desire to make a difference in people’s lives: career, finance, health, relationships, and personal development.

The next HCMC Coach Training is scheduled for February 27, 2016, hosted by Life Coaching Vietnam in collaboration with The MMS Worldwide Institute. www.lifecoach.com.vn

Khóa đào tạo chuyên gia khai vấn tiêu chuẩn ICF – TP.HCM, Việt Nam

Công ty Life Coaching Vietnam kết hợp với The MMS Institute tổ chức một khóa đào tạo chuyên gia khai vấn tiêu chuẩn ICF (International Coach Federation – Liên Đoàn Khai Vấn Quốc Tế) tại TP.HCM cho 16 người Việt từ ngày 02/07 đến 30/08/2015.

16 người được đào tạo là lãnh đạo và chuyên viên đến từ nhiều ngành nghề và công ty khác nhau: Nhân sự, Giáo dục, Tiếp thị, Tài chính, Chăm sóc khách hàng, Đào tạo & phát triển, Công nghệ thông tin. Chương trình giúp có thêm kỹ năng khai vấn để giúp đỡ người khác hoặc bản thân tiến xa hơn trong chuyên môn.

Khai vấn cá nhân là nghề chuyên gia đồng hành cùng khách hàng trong quá trình sáng tạo và kích thích tư duy, giúp khách hàng phát huy được hết tiềm năng cho cuộc sống cá nhân và công việc, tập trung vào hiện tại và tương lai. Công việc đòi hỏi lắng nghe và đặt câu hỏi đúng. Ngành này khá mới mẻ vì mọi người đã quen với các chuyên gia tư vấn (đưa lời khuyên chuyên môn) hoặc tâm lý trị liệu (xử lý quá khứ). Khai vấn là quá trình đặt câu hỏi, không phải đưa lời khuyên.

Liên đoàn khai vấn quốc tế (ICF) là một tổ chức chứng nhận cho các chuyên gia khai vấn từng trải qua đào tạo và thực hành bài bản: cấp Chuyên Gia Khai Vấn Cơ Bản (ACC), Chuyên Gia Khai Vấn Chuyên Nghiệp (PCC) và Chuyên Gia Khai Vấn Bậc Thầy (MCC). Công ty Life Coaching Vietnam hiện đang có PCC đầu tiên tại Việt Nam: Bà Đoàn Huỳnh Vân Anh. Công ty hợp tác với một Chuyên Gia Khai Vấn Bậc Thầy, Tiến sĩ Chérie Carter-Scott và một Chuyên Gia Khai Vấn Chuyên Nghiệp, ông Michael Pomije đến từ The MMS Institute, một tổ chức khai vấn được ICF chứng nhận được quyền đào tạo tại Việt Nam. Sau quá trình đào tạo, 16 người Việt này cần thực hành bài bản để trở thành Chuyên Gia Khai Vấn Cơ Bản. Điểm chung của họ là khao khát tạo nên sự khác biệt cho cuộc đời con người trong nhiều lĩnh vực: Tình cảm, Sự nghiệp, Tài chính, Sức khỏe, Phát triển bản thân.

Khóa đào tạo tiếp theo tổ chức vào tháng 02/2016, tiếp tục hợp tác giữa The MMS Institute và công ty Life Coaching Vietnam www.lifecoach.com.vn